Commands
20 juli 2017

Commands

Hier zijn de verschillende commands te zien die je kunt gebruiken in de Amsterdam server. Lees deze goed door, ze zullen je helpen bij het navigeren en het beter begrijpen van het bouwen in Amsterdam.

Navigatie

/spawn Teleporteer terug naar de spawn met de portalen.
/bouwen Ga naar de bouwwereld
/bezoek Ga naar de bezoekerswereld
/adres Bekijk het adres waar je je op dit moment bevindt. Klik om te openen in Google Maps.
/adres <straat/postcode|nummer>

(bijvoorbeeld /adres Rokin 38

Teleporteer naar de opgegeven plaats. Elke combinatie van straat, postcode of huisnummer werkt. Je kan ook een plaats zoals een restaurant opgeven. Klik om te openen in Google Maps.

Claimen

/claim Claim een perceel
/claim info Laat het huidige perceel zien in chat en in-game met behulp van barriers.
/claim <add|remove> <speler> Spelers toevoegen aan of verwijderen van jouw perceel.
 /claim leave  Verlaat een perceel.
 /claim new [pagina] Bekijk de meest recente percelen, klik op een perceel om te teleporteren.
 /claim list [pagina]  Bekijk jouw eigen percelen, klik op een perceel om te teleporteren.
/claim list <speler> [pagina] Bekijk de percelen van een andere speler, klik op een perceel om te teleporteren.

Voten

/vote <cijfer> Stem op het perceel waar je je nu bevindt. Geef een cijfer van 1 (zeer slecht) tot en met 10 (zeer goed). Tip: gebruik /claim info om van tevoren informatie over het perceel te bekijken waar je op stemt. Onthoud dat vanaf een gemiddelde van 6 het perceel is goedgekeurd.

Rangen

/rangen Bekijk de verschillende rangen in een menu.
/rangup <rangnaam> Bekijk de benodigdheden voor jouw nieuwe rang

 

Voertuigen:

/voertuigen Open het voertuigenmenu met daarin een overzicht van alle voertuigen
/auto Krijg een auto in je inventory
/fiets Krijg een fiets in je inventory
/heli (of /helicopter) Krijg een helicopter in je inventory
/onderzeeboot Krijg een onderzeeboot in je inventory
/parachute Krijg een parachute in je inventory