8 augustus 2017

Commands Bezoekerswereld


Voertuigen:

/voertuigen Open het voertuigenmenu

/auto – Krijg een auto in je inventory

/fiets – Krijg een fiets in je inventory

/heli (of /helicopter) – Krijg een helicopter in je inventory

/onderzeeboot – Krijg een onderzeeboot in je inventory

/parachute – Krijg een parachute in je inventory


Warps:

/spawn – Terug naar de Amsterdam Spawn

/bouwen – Naar de bouwwereld

/warp Dam – Naar het officiele spawnpunt op de Dam

/warp Parachute – Naar de parachutespring plek boven de Dam

/hub – Terug naar de Hub